a. a. c. (28 uren.) 3de KLASSE. 11 uren ’s weeks. Etymologie. Systematische behandeling van de Verzameling van wiskundige Tafelen voor de kadet- ten van alle wapenen. MeetkundeBehandeling van de eigenschappen der vlakken en lichamen (stereometrie). g. Natuurkunde, 1 uur. MagnetismeElectriciteit. h. Algemeene Geschiedenis, 3 uren. Oostersche en Grieksche geschiedenisvolgens het Over- zigt van den leeraar. Mythologie. c. Nederlandsche Taal, 2 uren. a. Vrije opstellen. b. Kunstmatige voordracht. a. Grieksch; Herhaling der der Syntaxis. b. Vertaling uit de laatste Stukjes van de Themata van Dr. v. d. Es. Lezing en verklaring van gedeelten uit de Ilias, uit de Hellenica van Xenophon en uit Demosthenes (edit. Teubn. vol. III). d. Grieksche Antiquiteiten. b, Latijn, 10 uren. a. Herhaling van de Spraakkunst. b. Themata van Reitz (3de en 4de kl.)en van Supfle. c. Lezing en verklaring van Sallustius de bello Jugurthino, gevolgd door die van 't 32ste boek van Livius. Verder stukken uit de Verrinae van Cicero, uit de Natura Deorum en de Brieven. Voortzetting van Ovidius. De Heautontimorumenos van Terentius. Later de Epistolae van Horatius. I). b.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 275