c. Lezing en verklaring en a. (32 uren.) 4de KLASSE. a. Griekscii, 11 uren ’s weeks. Voortzetting van de taalstudie. van de Treurspelen van Bilderdijk uit het Letterk. Pantheon van Roelants. d. Lezing van Eene Kroon voor Karei den Stoutevan Mevr. Bosboom-Toussaint (goedkoope serie van Romans, Amst. v. Kampen, 1865). d. Franscii, 1 uur. a. Vrije opstellen. b. Spreekoefeningen. c. Lezing en verklaring van een stuk uit Corneille, Racine of Molière en Paris en Amérique van Ed. Laboulaye. Korte geschiedenis der letterkunde van den tijd van het Consulaat tot op onzen tijd. e. Hoogduitse n, 1 uur. Voortzetting van de taalstudie. Götz van Berlichingen a. b. Lezing en verklaring van van "Egmont van Goethe c. Gelijk aan d. van de eerste Klasse. f. Engelscii, 1 uur. a. Opstellen. b. Lezing van Scott’s Lady of the Lake. g. Wiskunde, 2 uren. a. Stelkunde: vervolg der Logarithmen. b. Meetkunde: hoekmeting (goniometrie) en vervolg van de stereometrie. g Natuurkunde, 1 uur. Licht en geluid. h. Algemeene Geschiedenis, 3 uren. Romeinsche Geschiedenis, volgens het Overzigt van den Leeraar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 276