d. a. b. c. d. a. b. c. e. f- van Dr. d. Fbanscu, 1 uur. Vrije opstellen. Spreekoefeningen. Lezing en verklaring van een stuk uit Corneille, Racine of Molièrevan Les Feuilles d’Automne van Victor Hugo van Paris en Amérique van Ed. Laboulaye. Terugblik op de Geschiedenis der Letterkunde van de C. Nederlandsciie Taal, 2 uren. Opstellen. Spreekoefeningen. Kunstmatige voordracht. Behandeling van de Stijlleer (Rhetorica, Letterkundige Encyclopedie en Kritiek)door Dr. WG. Brill. Lezing van de Historische Landschappen van W. J. Hofdijk. (Haarlem, A. Kruseman, 1856) en van de Schepping van Ten Kate, (goedkoope uitgaaf). b. Vertaling uit de laatste Stukjes van de themata v. d. Es. c. Lezing en verklaring van gedeelten uit Homerus, Herodo tus en Demosthenes (ed. Tenbn. vol. I), van den Oedipus Rex van Sophocles en van de Aves van Aristophanes. d. De geschiedenis der lyrische poëzy naar de Anthologie van Stoll, bewerkt door Dr. Mehler. b. Latijn, 10 uren. a. Voortzetting van de taalstudie. b. Opstellen in ’t Latijn en overzettingen uit het Grieksch in ’t Latijn. c. Spreekoefeningen. d. Lezing en verklaring van het 3de en 4de Boek van de Georgica van Virgilius. Stukken uit de Aeneis. Voorzetting van Horatius. Cicero de Sestiana en gedeelten van de Annalen van Tacitus en de Dialogus de Oratoribus. Geschiedenis der Latijnsche letterkunde. Romeinsche Antiquiteiten. e.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 277