Dr. Lindo) en a. b. a. b. 16de, 17de en 18de eeuw, vooral in verband tot de voort brengselen op dat gebied in onzen tijd. e. Hoogduitsch 1 uur. Vrije opstellen. Spreekoefeningen. Lezing van Sophonisbevan Geibel en van Lyrische poëzy uit den laatsten tijd. Gelijk aan d. van de eerste Klasse. f. Engelsch, 1 uur. Opstellen. Spreekoefeningen. Lezing van Shakspere’s Macbeth (uitg. van van een van Tennyson’s: Idylls of the King. g. Wiskunde, 2 uren. Stelkunde: Algemeene herhaling. Meetkunde: behandeling der driehoeksmeting (trigonometrie). g. Natuurkunde, 1 uur. Licht en Geluid. h. Algemeene Geschiedenis, 3 uren. De tijd van den dertigjarigen oorlog. (32 uren.) <1. fl. b. r. c.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 278