’s Gkavenuage, 25 April 1873. Vollekhov en I.-President. E. G. Lagemans, Secretaris. De Commissie van Toezigt over de Koninklijke Muzijkschool de bepaling van het Reglement, gebruik gemaakt tot den aan koop van ƒ900 Inschrijving op het Grootboek der 2| pCt.’s Nationale Werkelijke Schuld, waardoor het kapitaal van het Fonds geklommen is tot ƒ90,100 nominaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 285