23 Met het oog op de aanstaande duinwaterleiding werd in den laatsten tijd aan de aanvragen om Nortonpompen niet meer toegegeven. Voor de in deze afdeeling besproken werken heeft de Gemeente uitgegeven: voor straten en pleinen riolen waterleidingen pompen 106,907.49 - 25,366.— - 4,895.— - 5,436.— de Prins van Oranje”, Tras door Verma es per hectoliter. Ijzeren kolken door de fabriek voor de som van 3,146.35. Ijzeren pijpen voor de waterleiding in de Assendelftstraat door R. S. Stokvis en Zoon te Rotterdam, voor 3,195 en onder ’s hands werden geleverd Waalsteen door de wed. P. Post te Gorinchem voor ƒ13.15 de getrokken en voor 13.25 de vlakke klinkert; door R. van WucK te Heteren, voor /'13.25 de duizend en Totaal 142,604.49 welk totaal weder wijst op een toeneming van uitgaven van 10,000 ruim tegenover het jaar 1871. Voor den aanleg der duinwaterleiding werd de som van 148,642.99 ten koste gelegd. Bij aanbesteding hadden de volgende leveringen plaats: IJsselondersteen door P. Molenaar te Gouderak voor ƒ6.18 per duizend; Kantsteen door Devillers C°.voor ƒ2.61 per strekk. meter met, en voor 2.20 zonder het leggen; Schelpkalk door de wed. P. A. Wer.ninck Zoon te Ouds- hoorn voor 0.60 per hectoliter; en de Ronde te Delftvoor 0.95 r

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 29