Uitgaven. f 9292.34 Totaal De Raad van Bestuur voornoemd Kosten van onderwijs Voorbeelden en modellen. 136.29 165.45 273.54 5 Vuur, licht en administratiekosten Prijsuitdeeling Schrijf- en drukloon Batig slot J. P. Delpeat, Voorzitter. 6485.— - 259.— - 1973.055 Joh. GbAM, Secretaris.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 291