Y) Te zamen. Kinderen. Totaal. Mannen. Vrouwen. 52 55 3 9 9 3 3 T> 172 3 10 Te zamen T> n Y) T 15 1 15 1 5010.18. - 1287.49. - 661.00. - 346.06. - 1371.09. n 2 1 n 1 6 1 n 91 1 3 98 In de Gestichten derNed. Herv. gemeente In het Roomsch Kath. Wees- en Bestedelinghuis In het Weesh. der Ev. Luth.Gem. In het Weeshuis der Herv. Gem. te Scheveningen In de Landbouw-kolonie Ned. Metlray in het Gesticht voor verwaar loosde meisjes Thalila Kami Israëlieten te Delft verpleegd Benevens bij bijzondere personen. f 8675.82. De verpleegdagen der 99 bestedelingen bedroegen te zamen 29,185, zoodat de verpleegkosten per dag ongeveer 29J cent, per week ruim ƒ2.08 en over het geheele jaar ƒ108.80 hebben beloopen, hetgeen, in verhouding tot 1871, over het geheele jaar geen noemenswaardig verschil oplevert; terwijl de geringe vermeerdering van 1.48 hoofdzakelijk moet gezocht worden in de eenigzins hoogere prijzen van voeding, kleeding en ligging. Daarenboven zijn gedurende 1872, door het Burgerlijk Arm bestuur in verschillende gestichten of bij bijzondere personen verpleegd 185 personen, tegenover 200 in 1871. Van de bedoelde 185 personen werden verzorgd: 185 zijnde 2 verpleegden meer dan op hetzelfde tijdstip desvorigen jaars. De uitgaven voor het Bestedelingshuis bedroegen: Voor voeding kleeding en ligging vuur en licht allerlei behoeften beheer

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 298