i 4 s 11 I 011 v! 1 3 I I Ji 11 I 8’ Eene vergelijking dezer opgaven met die over 1871, geeft, met opzigt tot de in de vijf eerste geneeskundige afdeelingen in doorloopend geneeskundigen onderstand opgenomen personen eene vermindering aan voor 1872 van 77 gezinnen en 258 Z I -Ij S 11 GENEESKUNSTOEFENAnEX. 29 5004/ 5980 lil 362;1248 8473 58 5466 149386 III 8772 6 4435: 2 16 VIÜ356 33 4 1 37 19 90 7 436 262 291 560 61431 Te zarnen i2727 J5520j9777j 1 i 15701 Dr. H. C. Kips iChr. A. P. van Luunen a N 27 48 5 3 1356 I 40 10, 34 3 56 18 52 44 21 19 13 37 11 40 31 1: 90 13 10| Verple^ingin het Gasthuis ingevolge art I Geneesmiddelen verstrekt ten be- hoeve van voor rekening van het Burgerlijk Ann bestuur in het Gasthnis verpleegden: i Geneeskundige11602L Heelkundige43220,,yz* o 83 [<r| 267 759 GezJPers. tg is: Verklaringen afgegeven voor 5 31 32 18r»3ll)r E. S. Stein. iChr. P. Bausch976\ 1516 Ur. C W. Eikendal 6989) Chr. H. G. Recht 1484» Hj 242| 688 1539lDr. G. H. Muller. 4025) Chr. J. P. Zandvliet. 1441 jPr. II. O. K:rs3816) .qr„ iChr. A. P. van Luunen 547j I i.vj IV 351,1083 2082 Dr. H.J. G. Vorstman 64491 38, 32 iChr. J. S. v. d. Noorda 766* Chr. L. van Dorsten 1557' 1217 Dr. J. van der Mandele,I Gemeente- Arts te Sc/ieveninijen Dr II. de Jong6603, 7S„, •Chr Dr. E. A. M Hanlo 1288- 'Verloskundige Dr. H. F. van] Praag Heijmans Door verschillende HH. Genees-1 kundigen in spoed vereischendei gevallen 'Aan de huiszittende armen deri i Waalsch Herv. Gemeente. .1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 301