z waren H H H ff H II II H 671 verpleegden. II n Bij 96 467 29 31 57 123 111 110 100 67 36 7 5 10 20 30 40 50 60 70 80 zoodat op 31 December 1872 nog in verpleging bleven 108 personen, alzoo 3 minder dan op hetzelfde tijdstip des vorigen jaars. De kosten ter zake van dezen verschillenden geneeskundigen onderstand bedroegen in 1872: Aan geneesmiddelen verpleging in het Gasthuis breukbanden en 10 jaren 20 30 40 50 m 60 70 80 90 vergelijking van deze sommen met die ten vorigen jare daaraan besteed, blijkt, dat voor dezen onderstand in het algemeen thans 1971.42^ minder is uitgegeven. Niettegenstaande de opening van een parc-vaccinogènewaar van in het vorige verslag werd melding gemaakt, bleek ook van wege het Burgerlijk Aambestuur in de maanden Junij tot en met September de gelegenheid tot gratis-vaccinatiën open gesteld in het lokaal boven het Politie-Bureau. Daarvan werd echter, zeer waarschijnlijk ten gevolge der in het vorige jaar veelvuldig plaats gehad hebbende inentingen en her-inentingen Te zamen Daarvan zijn in den loop des jaars overleden en hersteld ontslagen Van de 671 verpleegden beneden de 5 jaren tusschen de II 9,030.47 19,338.00 1,283.00 Te zamen. 29,651.47 Te zamen 563

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 303