t I I I i i i i I I I i i I I P I 1 ll i I 1 ihe shï I W liüi ffll I 1 i 1 p j 'i i Wi! Iv. i ft i ZIEKEN- E ORAFENISBUSSEN. s I I I 4 ■|H I 3 o I I ■sis ■Is in 'w 1 i sih i >-5?£ j I Bijlage DD. UITGAVEN. MIDDELEN WAARDOOR IN DE UITGAVEN IS VOORZIEN. GEMEENTE WAAR Totaal. GEVESTIGD. 10 5 15 1 19 20 van 88634.93 5.00 1733.85 i 85787.95 5< 942.40 f 306.55 1400.71 300.00 1058 34 37.50 Timmennansbus 164.94 116.00 150 1847.001 757-25 1261.50 820.00 3076.95 238.20 3176.874 306 j 24.00 260.80( 353.86 3815.03$ 970: 1820.00 565.00 1740.00 1595.00 6450.00 800.00 6648.00 180! 6.90. 198.00 6352.90 J 149556 i - 323017.674 5084.00 327495.77 13798.37 4740.55|351118.694 .'m 7466.75 11044.08 8599.40 11 Fonds van toeiaag. 1285.90 1158.78 110-14.08 104.70 De Vulkaan 279.50 279.60 1S<.89. 2893 '.92 8802.01 8565.79 3605.00 3864 456 4381.28 1992.00 28765 16 22.03 414.88 29533.42 60.00 81 9 502.09 7.20 Aurora 509.29 1527.75 1984.63 1870.00 217.80 5872.73 60.85 833 19 5896.51 70.65 7058.93 16383.74 3391.50 5883.50 11762.22$ 41651.17 1108.30 48385.05 273.30 49766.65 I/284Ï 11 Totaal. ƒ550294.701 ponder is ook begrepen de opbrengst van verkochte effecten. L i 4230.201 I SociëteitWjj zorgen voor elkander Sociëteit: Wij zorgen voor zieken en begrafenissen. Sociëteit: totNut der maat schappij Maatschappij van Voor zorg C 6 14 5 7 1 8 8 i I _12_ Inrigting tot het verleenen van hulp in ziekte en overleden, onder beheer van het’sGravenhaagsch Departement der Maat schappij tot Nut van ‘t Algemeen 331.40 i c 2 i 14578, soj 36 4 f i PU Begrafenis - Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. jl82000.217s71398S.71 j/12267.20 fS6M»2.»2i7'34718.71*1/ 56 W4.3a| I 4 Totaal. 873.97 1161211476 4098.28$ 13 6 I -=a os|| E '37 538002.5111/ 7468 50 516657.51$ i 70.65 h'* E ■s 9 Nieuwe Sociëteit Voorzorg. iSoS j 18 667.00|/ 21105.00 :/2«0»8.02 f 2698S.28j/ UW) 247.35 5 2i80W.16| 351118.69i|’ 1.S3 683.70 7 31.23 18288.79 /7196.32 104.70 I -s-ed 2 60.00 439.50 88469.20 330.29$

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 307