I I 1079 7234 7651 7101 8216 Bijlage FF. OPGAVEN tier verschillende spijsuitdeelingen. 18 7 2'73. Voormalige armeninrigting. Portiën. 55266 Israëlitische soepinrigting. 12181 portiën. 16584 31281 terwijl nog gratis zijn uitgedeeld 672 portiën. December Januarij Februarij Maart November December Januari) Februarij Maart. 18544 17616 19106 December Januari) Februarij. Maart Aan instellingen van weldadigheid. Prijs per portie voor particulieren. 0.08 voor armbesturen. f 0.074 871 1 5467 5003 840 Spijskokerij der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo. Geleverd aan particulieren. 2576 4011 2708 2904 4385 W inter van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 311