|FÏ 3 ët I g g M M g 3 g I I r 3 g s Kosten van beheer. w In geld. J3 CO jo gemeenten. j p provinciën. Aanmerkingen. Z S OQ r r 02 g__ co. g: <5 - rc te Cs o> o tc U) 05 t— to O <1 C co na H Z tc to I—J I ts Z to <s: P W 2 43 o O jy Tto w B g S o cr s o Optelling der kolommen 2 tot en met 4. O èg. O o o S- gl Su p s 5: H O ago o *X 9 §■^5 9 3 8 S H GO O 5 O B to S 3° S Z S-O gt> Cb *- Fu 2 r Erfstellingenlegaten en cs schenkingen, in den zin van het Burg. Wetboek. Collecten, inschrijvingen en andere niet in kolom 6 begrepen giften en bij dragen. andere instellingen van weldadigheid. Op andere wijze of in natura, tot een gelds waardig bedrag van Z 9 Getal ondersteunde kraamvrou wen. r.. Optelling der kolommen 6 to tot en met 10.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 317