i r I J_ a I I I I I t I F Hl I I F 2 o s- g. 1 i H g s s ‘-1 Getal verpleegden. to Kosten van beheer. ES! a co provinciën. CS: niet in koloi bijdragen. o c e g £3 O co fel co «S’ 5: Ct* 0 teJ tó ■E SS 00 S Cl co c« andere instellingen van wel dadigheid. p gemeenten. Collecten, inschrijvingen en andere P0 niet in kolom 2 begrepen giften g Optelling der kolommen 7 tot en met 11. s - K F* S o a N s K to i Erfstellingen, legaten en schenkin- gen, in den zin van het Bur gerlijk Wetboek. CD O CO O co P- sg?2 oSg. Kosten van genees-, heel- en verloskundige hulp en geneesmiddelen. Voeding, kleeding, ligging, be- wassching, verwarming, ver- lichting en alles wat verder tot onderhoud en verzorging strekt. o» Kosten van begrafenis. Optelling der kolommen 2 tot en met 5. Sr 2-g- g g.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 320