n- 4h|IXW I I i E g r< i. r I w n U6 &s, m- •i iiptbiOh cs 0> U-. s 3 O’ i« at ■I g g g jr 1 i sArBl s g B w 3 S> r >c h3 O! S e 53 a tSJ ~K Z. welke werk JO Kosten van beheer. ci 5” i gemeenten. provinciën. 50 L g cr g ■sg «5 W Ci <c 03 fi O K er w 3r Q W S? O 3 H Q S3 3 03 ce co Optelling der kolommen 2 en 3. to CZ> Q B g C3 co 03 w 9 oq Optelling der kolommen 5 tot en met 9. Getal personen aan is verschaft. E' S w c i i thir.ig I I fc—I a CB S k—4 H o £0 a O s h4 K a >-3 a 5 K o I Erfstel ingenlegaten en schenkingen in den zin van het Burgerlijk Wetboek. Collecteninschrijvingen en andere niet in kolom 5 be grepen giften en bijdragen. andere instellingen I j van weldadigheid. Hctireen het verder uiticcgevene voor grondstoffenwerkgereedschap- pen en arbeidsloon meer bedraagt dan de waarde van de vervaar digde voorwerpen en alzoo als onderstand is te beschouwen. »-a <0*0 c» er oo «o cn -o e« to i-< c» O »Q C’I'JO'

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 321