1 1 I i tJD 1 I 1 1 I i 11 .s I -I 1 i i i I ti g II is w> <-Q .r- i a a 8 P 3-s i ■1 1 i •il r lts 3 s s. a I 8 o s' •s g g I o 8 g s co 'I s e I 1 1 s Z 3 fl il ’I -g -- A N’. 1. UITGAVEN. A anmerkingen g g <S i o '-'-I"i GETAL PANDEN IN HET DIENSTJAAR. MIDDELEN WAARDOOR IN DE UITGAVEN IS VOORZIEN. g -S g r tn s "2 CO CO Cl g *2 S 'O a *o - cu JS •3 g bl. 5 g T3 5 n3 o g -t A O g T5 a> M-> 'u rs jt 5 tc -s ^p ■5 e ■s a3 P -a g .0 g -*-> co g o be Z V be g -g 8 JL) u< •-5* c 'ZS ~z> •S p- O *o b£ -= QO CO 00 lO* b- oo C» GO 2 ©T Cl 5 ©3 C4 03 5 1O 04 T“M CO to ci co X co o co ci 1© a -g ”Z to o 3 -S tn aj Pm O g it 5 co -*s> o’ Cl 01 I t' Cl Cl g nc S J- be g o Z2 S iC g to a o bo Jto co 03 CO »Q ce ci ci co Ol* 04 -4 o H o’ t** i co 4« J '- H L*^ Cl x co co* 00 CO 04 ©T g o g« 1 N s .”2 i il tc g 3 g g o 2 .2 S’ -3 •s o o ©I »O lO Tj< cd th cd co o o Cl IO 00 r-” th 03" 0 3 *0 o to a 's’ s .2 S’ g 3 ■S 3 •42 ."S =3 s® H-g g~ g 1 B c. &g g ■g St -g S 2 r-J t., CJ J O S g^ HI 321 s.= g-s •*’2 a 0 a ci tn i£ O N J §1-1 ■S 3 s 2 -a 5 :-s s g~-g a a 60g c a S£ a o tn 3 ^>1 a. Hieronder begrepen de tractementen en verdere kosten aan de Hulpkantoren verbon den waarvan vergo ding is ontvangen zie onder n°. 19. KAPITALEN WAARMEDE DE BANK HEEPT GEWERKT. -ï ‘z. g "H Pm a t- "o tn T h 0 a a 2 03 a a -0 •^2 g a. C ’l è’B Pm c. Het hier vermelde batig slot (waaronder begrepen ƒ3,175.achterstallige rente en huur w elke in dit dienstjaar is vereffend) staat in verhou ding tot het kapitaal, waarvan geen rente is betaald als /2.35£ ten honderd. BANKEN VAN LEENING welke i ninistratiën van Weldadigheid worden gehouden. b. Deze post is, bij ver vanging vun het loon der inbrengersthans in de tabel kunnen worden genomen. =>3 |sg

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 323