F I .1 f H i i 1 J a 'I I I i i S j rH H I* H U I ANKEN. l I I I I I I I I i 3 s 3 - s 1 s s B Ja 8 5 S - a S ■g s J re s S g *K jg g g a> S s !.a i r g 6 ■g-sl - •S v - 60 S e g p c5 o'5, I 5 i s eOj jb *O ■t; «o a S <ÜAS 45 o Ss S E C U O i g 59 3 si Si |S S |S fel 8 s c HULPBAN- ;-ï 5 i 3 a ■SïÊ j- I N°. 2. GETAL. UITGAVEN. ONTVANGSTEN. OM- DOOK DE LEBNERS SCHRIJVTNG Aanmerkingen. KEN. en ci o TH c TH <3 oi co co $2 5 S Leenfonds der ’s Gravenhaagsche afdeeling van de Maatschappij tot nut der Israëlieten in Nederland. S- ci OJ *o ei o Cl co (N u g -p o s I I 1O oq T-H e o 1 o co o r* 00 a o BEDRAG van in het jan r o iO Cl OT co ce o Cl' O Cl ci (N Cl Cl Cl cc. Cl co có s 1O O 4 O s p 08 -TJ o CO go Cl ci Cl T-4 GM r-t o e l*=» ’n o js fC p e bij -<* I t- I X cc o’i si a o O c8 s I a. Voor formulieren boekjes. Si C Sh J J3 ca -ie i •2>ë 5 ■Z5 -p 72 C -Ö ci a 2 “g C5 -3 a> tx> 6© c S bo .S -- cj bo OJ p “S 'S e 5 i- Égp s^L= ïs st ÖC41 (Weldadigen zorg vuldig. 31 o a S VAN DE g,£ g g sHl g is-i= is üg| BEDRAG der kapitalen op 31 December g ~5 waarmede de banken werken. i OJ i I ’a Gravenhaag sche hulpbank. 'S -S g b. Cassa saldo. c. Prolongatie. d. Saldo 1871 .ƒ878.20 Formulieren - 67.28 Boekjes. - 3.60 i «*- =v O h0 -ts c "h o -? ff 3 .Si g

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 324