schapen en varkens ten r11 11 Des avonds ten 7| uur voorstelling in den Koninkl. Holland- schen Schouwburg. Ontvangst van Beoordeeling Woensdag, 25 September. Ontvangst van Rundvee Beoordeeling Opening der Tentoonstellingalsmede die van rundvee ten Groot Concert van de Stafinuziek van het Regiment Grena diers en Jagers, onder directie van den Heer F. Dunkt,eb, en illuminatie van de Societeitstent in het Boschten 7 ure. Prachtige illuminatie van het Haagsche Bosch van wege de gemeente ’s Graoenhage. 6—8 uur. 8-11 Concert van de Stafmuziek van het Regiment Grenadiers en Jagers, onder directie van den Heer F. Dunklek, en groote illuminatie in den tuin van het Kou. Zoölogisch Botanisch Ge nootschap te ’s Gravenhagc ten 7 ure. Donderdag26 September. Opening der Tentoonstelling ten 10 ure. Algemeene Vergadering van de Leden der Maatschappij in de Groote Zaal van de Sociëteit «de Vereeniging Willemstraat, te ’s Gravenhage ten 12 ure. Gemeenschappelijke maaltijd voor de leden der Maatschappij in de groote zaal van het Groot Stedelijk Badhuis te Scheve- ningenten 5 ure. Concert aldaar op het terras, onder leiding van den Heer F. Botgokscheck, Orkest-directeur van het Groot Stedelijk Badhuis. Na afloop groot vuurwerk op het terras. Vrijdag, 27 September. schapen en varkens6—8 uur. 811 i' Opening der Tentoonstelling, alsmede die van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 327