Zaterdag28 September. Maandag30 September. Ontvangst van Pluimvee Beoordeeling Opening der Tentoonstelling, alsmede die van Pluimvee ten. Matinée van Zondag29 September. Opening der Tentoonstelling, ten 12 ure. Matinée van de Stafmuziek van het Regiment Grenadiers en Jagers, in de Societeits-tent in het Bosch, ten 2 ure. bes avonds ten 7J- uur voorstelling in den Koninkl. Holland- schen Schouwburg. 68 uur. 8—11 11 het muziekkorps der dd. Schutterij van ’s Gra venhage, directeur de Heer C. J. Beuht, op het terrein der Tentoonstelling, ten 2 ure. ’s Middags ten 4 ure sluiting der Tentoonstelling. Opening der Tentoonstelling ten 10 ure. Harddraverij met paard en chais door paarden van zessen klaar, des voormiddags ten 11 ure, van wege het gemeente bestuur van 's Gravenhage, in de groote oprijlaan van het’s Gra- venhaagsche Bosch. 1ste prijs: Een Zilveren Koffij- De Concerten van dit Genootschap zullen bij ongunstig weder in de zalen plaats hebben. en Theeservies, uitgeloofd door het gemeentebestuur te ’s Gravenhage. 2de De som van ƒ150. 3de be som van ƒ75. de beide laatsten uitgeloofd door de afdeeling ’s Gravenhage en Omstreken der Hollandsche Maatschappij van Landbouw. bes avonds ten 7 ure buitengewoon Concert van het muziek korps der dd. Schutterij van Utrecht, directeur, de Heer C. Coeken in den tuin van het Kon. Zool. Botanisch Genootschap opgeluisterd door bet Bengaalsch vuur.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 328