en werktuigen, op Tot sluiting der feesten, groot buitengewoon Militair Concert door het muziekkorps van het Regiment Grenadiers en Jagers, onder directie van den Heer F. Dunckleb, en illuminatie in den tuin van het Kon. Zool. Bot. Genootschap te ’s Gravenhage. Dingsdag, 1 October. Afgifte van ingezonden voorwerpen. Openbare trekking der Loterij van vee het Stadhuis te ’s Gravenhage ten 1 ure.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 329