21 De gehouden houtverkooping bragt in 1872 op: van boomen in de stad 349.25 19.55 819.75 ƒ1733.40 Totaal de houthak 81 aren en 16 centiaren, in het Scheveningsche Bosch en langs de wegen - 544.85 - f 913.65 over eene oppervlakte van 1 hectare Aanplanting bij het Scheveningsche Bosch had plaats over eene oppervlakte van 1 hectare40 aren en 60 cen tiaren en dus op veel uitgebreider schaal dan in 1871 toen slechts eene oppervlakte van 21 aren 60 centiaren werd aangeplant. In het Scheveningsche Bosch werden geplant43,600 stuks boetplantsoen van verschillende soorten en 2155 stuks opgaande boomen en veeren. Hiervoor werd uit de kwee- kerijen van de Gemeente gebruikt aan boetplantsoen voor een bedrag van ongeveer1200 en aan opgaande boomen voor een bedrag van - 600 Tot aanvulling der kweekerijen werden gezet 23,480 stuks boschplantsoen en 1952 stuks boomen en veeren. De waterpartij in het Scheveningsche Bosch werd ge regeld voortgezetzij heeft nu reedste rekenen van het Kanaaleene lengte van 453 metersen werd dus in het afgeloopen jaar over 87 strekkende meters verlengd. De glooijingen en boorden zijn op dezelfde wijze als vroeger tegen verstuiving beschermd en zooveel mogelijk groen gemaakt. De uitgaven voor wandelpaden en plantsoenen bedroegen over 1872 de som van 8131waaronder begrepen is de n om het Zwitsersche ge bouw -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 33