I I 1 I 4 I i I I I i I 1 1 1 J|U 1 I I I f I J» lil I I i i I 6 OI o. bo Bijlage LL. 6! S’ i I I s 3 1 5 I s b s s È4 STAAT, houdende opgaaf van de middenpiyzenf marktdagen van i r I z°.4° gil ƒ0.60 gf ns a a s i opgaaf van de muidenpitjari/P Tuinvruchten, Ooft, Vee, Boter en Kaas, op de onderscheiden hei jaar 1872 ter markt Gemeente ’s Gbavenhage alsmede van de aangebragte hoeveelheden. I I 1 ‘1 i i .1' BOONKN. 5 id. hectol. kilo’s MIDDFN- PR IJZEN. tri 200,860 potten. f 0.08 f 0.10 per pot. 0.60 f 0.70 per kilo. 333 stuks. ƒ1.50 ƒ1.90 id. s HOEVEEL HEDEN. ƒ0.15 iL i 0.30 id. =q 0.08 0.12 id. ƒ4.— ƒ0.15 5 5 f 6.— ƒ0.20 id. 1 per kilo. 10,450 i hectol. J a ■S g g id. i.S’-g 'o CQ 'cd oa oa 265,300 id. 5 1 h 10,650 46,950 id. kilo’s 8,650 kilo’s 56,860 id. 7,300 id. i van ƒ1.20 tot ƒ1.50 i per

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 331