II. Handel a. Binnenlandsche handel. 1°. Aardappelenmarkt. 2°. Varkenmarkt. 3°. Vischmarkt. 4°. Groente-fruit- en gevogeltemarkt. I i De ongenoegzame ruimte van de zeevischmarkt en het gemis aan eene geschikte plaats voor den publieken afslag van visch deden zich ook in 1872 weder gevoelen. Zeevisch werd weinig aangebragt en doorgaans tot zeer hooge prijzen verkocht. De riviervischmarkt bleef ongeveer op dezelfde hoogte. Tengevolge der geheerscht hebbende ziekte onder dit slagtvee was de aanvoer slechts geringniet meer dan 333 stuks werden ter markt gebragt. De prijs verschilde tusschen 5056 en 60 cents per kilogram, vuil op de schaal. Omtrent de alhier bestaande markten zijn wij in staat gesteld het volgende mede te deelen. Aan groenten was, dank zij den rijken voorraad, dien het naburige Westland vooral oplevert, geen gebrek. Ongeveer 10,000 hectoliter appelen werden aangevoerd en tegen hoogen prijs verhandeld. De gemiddelde koopprijs van f 5 h f 6 per hectoliter werd echter nog belangrijk overtroffen door dien van de peren waarvoor, hoofdzakelijk tengevolge der bijzondere De aanvoer was aanzienlijker dan in het vorige jaar: 230,960 hectoliter, tegen ruim 191,000 in 1871. De gemiddelde prijs was f 3.50 per hectoliter; de hoedanigheid liep zeer uiteen. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 335