BEDBAG VAN DEN BENAMING deb GOEDEREN. Maatstaf. Invoer. üitvoer. Aardappelen. 20252 Aarde voor aardewerk Aardewerk (fijn) id. 119 id. 64 n Bron- en Mineraalwater. H (allerhande). (Pot Boeken Boomen en planten Boter id. id. 123561 112000 34 4843 560 1707 3111 280 1138 80 33000 3859 u 839 6756 191 234 H 153 295 !f U 686 t! n 640 800 N 32 kilogram id. gulden id. kilogram 1 id. gulden id. kilogram id. id. gulden (porcelein) (pottebakkerswerk) (dakpannen) Ammunitie (metalen geschut) Asschen (pot en Bier op fust. Blikwerk. gemeente geene entrepots van eenige beteekenis meer zijn gevestigd; als ook dat er geen doorvoer heeft plaats gehad. De opmerking, reeds in ons vorig verslag gemaakt, geldt ook thans: dat nameljik de volgende opgave slechts een klein deel der in- en uitgevoerde artikelen vertegenwoordigt. De invoer wordt grootendeels te Arnhem, Rotterdam of Rozendaal gedeclareerdvan den uitvoer kanzoowel aan het grens- kantoor als hier, aangifte worden gedaan. soda) kilogram liters kilogram t gulden (geen nadruk) kilogram gulden kilogram flesschen kruiken I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 338