BENAMING deb GOEDEREN. Maatstaf. Uitvoer. Invoer. 6373 zilver (goudwerk) id. 315 (brand) id. id. (zilverwerk) (tarwe) (gerst) (tarwemeel) 127 253 200 5066 90 45 16 5585 1385 47 24 3124 42 6459 4 558 77 28 1741 156 2000 3841 1120 527 750 249 13800 555 412 124020 2249 4911 Granen id. id. Groenten Gutta percha Hoeden Hout Houtwerk. Houtskolen Chemicali├źn, niet belast Droogerijen Drukletters Eijeren Erts (ijzer) Fabriekwerktuigen Garen van wol getwijnd Gedistilleerd ad 50 pet. op fus id. (op flesschen) Gedistilleerd (reukwater) (likeuren) (chloroforme). Gereedschappen Gember (geconfijte) Gipsbeelden Gips Glaswerk. Goud en gulden id. kilogram getal kilogram gulden id. liters id. liters id. id. gulden kilogram gulden kilogram gulden id. id. kilogram hectoliter id. kilogram id. gulden id. kilogram gulden kilogram BEDBAG VAN DEN tt n tt tl tt n H tt H

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 339