363 3900 17153 96 1905 328 132 563 140 346 2 766 211 1340 214 111.669.050 399 BEDBAG VAN DEN BENAMING dee GOEDEREN. Maatstaf. Huiden (bereide, n. a. b. id. Ijzerwerk H Kleederen Koperwerk Koek en banketbakkerswerk Kolen (steen) Koffij id. id. id. id. 978 2286 357 41 (lederwerk). (bereide pelterijen). (onbereide gezouten) kilogram I gulden 1 kilogram id. gulden I gulden id. kilogram gulden 277 tf tf 117 ir 14477 944 4852 255 1454 id. id. id. id. Inkt u 524 75 n 28 17154 29 id. id. id. gulden id. id. id. id. kilogram id. gulden kilogram i I id’ I gulden kilogram id. id. gulden kilogram n IJzer (nagels en spijkers). (smeed-, staf- enz.) (oud-afval- enz.)kilogram Ijzerdraad Indigo. Instrumenten (muziekpiano’s) (muziekgeen piano’s) (chirurgicale). (physische) (optische) (druk) Kaarsen (was- enz.) Kaarten (speel) Kaas I Invoer. i Uitvoer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 340