100 Meubelen. 230 id. id. id. id. id. id. 19 12037 24221 500 3133 3050 136 5 824 840 252 67 922 421 2021 3588 534 783 17 2389 8150 3106 1286 75 207 4896 2777 6649 426 13 I id. I id. BEDBAG VAN GEN BENAMING deb GOEDEREN. Maatstaf. Uitvoer. Koperdraad ff ff H ff ff ft ff ff y> ft ft ft ft Modewaren Naturalien Olie (boom-, olijf) id. (steen-, aard-). Orseille Parapluies ft 1 Kramerij Kurk, gesneden id. in bladen Lampen Lijm Manufacturen (zijden) (katoen) (linnen) (wollen) (passementwerk (bonneterie). (van gomelastiek Meekrap (onberoofde, fijne) Mest (guano) Papier (van alle soorten) id. (meubel- enz.) id. (bord en kaart-) Peper Invoer. kilogram i guldens kilogram id. id. gulden kilogram gulden id. id. id. id. id. id. kilogram id. id. gulden id. id. kilogram j gulden id. 1 kilogram gulden id. kilogram

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 341