50919 15908 30 11 3 288 53 20 83807 1775 498 BEDBAG VAN DEN BENAMING deb GOEDEREN. Maatstaf. Invoer. Uitvoer. H u u II H 473 id. id. 936 917 2 3859 id. id. id. gulden kilogram id. 160 u 1214 7181 840 11647 U 580 120 id. id. id. id. id. id. Vlas Vleesch id. id. id. id. gulden kilogram id. id. kilogram liters id. kilogram id. id. id. n 10 u Verfwaren (onbereide) Visch id. II H 41 50 (versche- zee-) (haring, gekaakt en (gezouten) (gerookte bokking) (gezouten kabelj au w) (mosselen) (rivier) (ansjovis) (alle andere) (gehekeld) (v. a. s. gerookt en gedroogd) id. (schapen en varkensid.id.) Vruchten (boom) versch en gedroogd (ingemaakt in stroop of suiker) Wijn op fust id. op fleschen Zaad (ajuinzaad enz.) id. (bloem en tuin) Zeep (ongeparfumeerde) (geparfumeerde) Aangaande den handel in papier van de firma H. F. de Chaebo en Zoon en die in Nederlandsche landbouw- en andere producten luiden de ontvangen berigten gunstigeven als omtrent dien in ijzer, geschikt voor scheepsmaterieel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 343