H Volgens de opgaven is de toestand der spiegel- en lijsten fa- De toestand der kurkenfabrieken van de firma L. van deb Hilst en Zonen en van J. J. van den Bebg wordt als gun stig vermeld. Omtrent den toestand der alhier gevestigde fabrieken van gouden en zilveren werken vernamen wij geen bijzonderheden. zoo gunstig bekende fabriek ook buiten onze grenzen eene welverdiende aandacht trekken. De fineer en marmerzagerij van M. Vie bling Je. gaat vooruit; evenzoo de houtzagerij van de firma A. van Gogh en Zoon. Aangaande de pianofabrieken van J. F. Cuypers en van de firma Weijgand en C°. mogten wij geene bijzonderheden vernemen. Ook omtrent de inrigting tot het vervaardigen van ijzerwerk, persen, telegraafbenoodigdheden en gegalvaniseerde ijzeren voorwerpen van H. Hotz werd ons elke mededeeling onthouden. In de metaalgieterijfabriek van knoopen wapens en militaire équipementen van de firma P. Mansvelt en Zoon vermeer derde het aantal arbeiders tot 4034 boven- en 6 beneden 16 jaren. Ofschoon dit niet in het bijzonder werd vermeld, schijnt eene evenredige uitbreiding van werkzaamheden met deze vermeerdering van personeel wel aannemelijk. De fabriek van gouden en zilveren borduursels en militaire ornamenten van de firma W. J. van Heijnsbebgen verkeert in bloeijenden staat. Daar vonden 32 arbeiders boven- en 3 beneden 16 jaren werk. Ook die van A. A. Knviivee met 11 arbeiders boven- en 3 beneden 16 jaren, gaat vooruit. Aangaande die van de firma Veeddijn en Gvichabd en van Habtogh vernamen wij ditmaal niets. De Rijksgeschutgieterijonder directie van den kapitein der artillerie R. A. W. Sluiteb, werkte gunstig.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 351