3<) vaarten 22,600 2,000 - 15,248 39,848 10,888.— 1,268.— 4,973.— Vakken kaaimuur, over een gezamenlijke lengte van 172 strekkende meterswerden vernieuwd aan de Prinse- gracht, aan den Nieuwen Uitleg, aan de Prinsessegraclrt en langs het Groenewegjeen langs de Delftsche vaart werden over eene lengte van 400 meters en langs het Kanaal over eene lengte van 200 meters de schoeijingen door een glooijing vervangen. Het kanaal bij de nieuwe Aschstaal werd bovendien over eene lengte van 267 meterswaarvan 161 meters een bodemsbreedte hebben van 8.5 metersaan beide zijden voorzien van glooijingen van 1 op 1terwijl het overige gedeelte bezet werd met kaaimurendie een lengte beslaan van 343 meters. Voor de werken dezer afdeeling werd in 1872 uitge geven aan het onderhoud van grachten, kaden en schoeijingen de gewone bijdrage voor de stoombemaling der beek voor het onderhoud en de vernieuwing der bruggen (Hieronder is niet opgenomen de brug over de Sprank, welker vernieuwing uit den post der duinwaterleiding bekostigd is). Totaal Onder deze uitgaven zijn begrepen de aanbestedingen der volgende werken en leveringen: het leggen eener brug over de schelpsloot door F. H. van Malsen voor het herstellen van eenige bruggen door J. H. de Swart voor het maken van eenige vakken kaaimuur door F. H. van Malsen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 36