hl y> r> T) T) T) rt n T) r> n r r> r> Ariihem, welke in de plaats trad n jj 1 1 1 1 21 24 ~3 1 1 7 T) r> 7> T> n n n n r jj n n n n n n r> n n n n n 3 metende 2 1 2 2 1 4 175 ton 114 48 107 127 48 234 68 24 29 47 48 1069 1183 114 a. Tusschen ’s Gruvenhage en Het gemiddeld opereerend kapitaal was 2,719,856samen gesteld voor ƒ1,247,951 uit diseontering en voor ƒ1,471,905 uit beleening. Het bedrag der in verwisseling tegen bankbiljetten uitgegeven specie was ƒ1,253,600; dat der uitgegeven bankbiljetten tegen specie ƒ558,570; dat der bankbiljetten tegen andere bank biljetten ƒ5,149,305. IX. Middelen van vervoeb. Te water. andere voorname plaatsen des Rijks bestonden in 1872 de volgende stoombootdiensten 'Dordrecht, 1 stoomboot, metende 69 ton Doesburg1 Breda,. 1 s Gravenhaqe en t s Hertogenboseh2 I Nijmegen, V Arnhem Te zamen De stoombootdiensten werden derhalve uitgebreid met die tus schen ’s Gravenhage en Arnhem welke in de plaats trad van het vroegere beurtveer. De beurtveren tusschen ’s Graenhage en elders zijn de volgende: 5 Apeldoorn Amersfoort, Bergen-op-Zoom Zwolle, Zutphen Breda Deventer Helder en Nieuwediep, 2 Geertruidenberg Oosterhout Rotterdam Middelburg Te zamen In 1871 dus vermindering met 80 69 153 74 89_„ 534

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 372