Te zamen. In 1871 38 42 28 49 36 38 33 10 17 7 18 18 r 12 17 15 15 14 14 28 7 B 10 12 16 9 Y 1 r r y y r> n Y Y Y Y Y Y Y 53 53 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Y Y Y 1209 1169 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 2 metende 7 4 8 2 2 2 1 2 2 2 1 1 70 ton 196 119 278 43 Y Y Y Y Y Zooals hiervoren is gezegd werd het beurtveer van Arnhem (48 ton) vervangen door eene stoombcotdienst. Het beurtveer van Brielle (28 ton) werd opgel:even en de beurtdienst van Bergen-op-Zooinin 1871 nog waargenomen met 2 schepen, metende 90 tonin het afgeloopen jaar uit geoefend met 1 vaartuig, metende 48 ton. Daarentegen waren de in de dienst tusschen ’s Gra- venhage en Zutphen gebezigde vaartuigen4 ton grooter dan vroeger. Demarkt-ofdorpschuiten, welke ’sGravenhage bezoeken, komen van Haarlem, Rotterdam Scheveningen Amsterdam Leiden Utrecht Gouda Schiedam Delft Vlaardingen Voorburg Voorschoten, Stompwijk Leidschendam, 1 Zoeterwoude Bodegraven Zegwaard Pijnacker Zoetermeer Maassluis Maasland Monster, Hondsholredijk,! Naaldwijk Wateringen Quints heul Poeldijk, ’s Gravezande, 1 Loosduinen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 373