32 Totaal 1233 C. 2de 3de 4de 5de 6de 32 129 162 783 103 24 lijken in de 1ste klasse Verder werden in gebruik afgestaan drie zandgraven in de tweede klasse en een zandgraf in de derde klasse. De bovengenoemde regten werden betaald voor het be graven van De toestand der wegen van Polderbesturen, corporation en andere bijzondere personen, bekend bij den legger der wegen en voetpadenwas over het algemeen vrij goed alleen werden wij opmerkzaam gemaakt op den onvol doenden staat der bestrating van de Laan van Nieuw- Oosteindedie voor een gedeelte tot deze Gemeente behoort. Een aanschrijving aan de eigenaars, om binnen den tijd van twee jaren die bestrating te doen vernieuwen, zal naar wij mogen vertrouwen het gewenschte gevolg hebben. Van de Directie der ijzergieterij „de Prins van Oranje”, die eigenaresse is van de Sterkmanslaanvoorkomende op den geineenteleggeris berigt ontvangen dat zij dennaam van dien weg heeft veranderd in Oranjelaan. Over de begraafplaatsen van kerkgenootschappen en bijzondere personen, hebben wij in het volgend Hoofdstuk gelegenheid te berigtenhier zij alleen vermelddat deze inrigtingen naar behooren onderhouden worden en zich in een goeden toestand bevinden. GEMEENTE BEHOORENDE. WERKEN, NIET AAN DE r> r n n n r> v r n n n r T) r r> T)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 38