1 i .El Pi' '1 11 i ïïl 2I 1 M a 3 - i - i 1 >1 48 I 11 lis 5 a 5 5 p “co Is ARBEIDSLOON PER WEEK. Aantal Andere ingevoerde NAME N AARD Mannen. Toestand. DKB DEK Tot FABRIEKANTEN. FABRIEKEN. Niet opgegeven. Neville D. Goldsmid. Fabriek van loopend gaz. tot 60 Idem. 75 709 L. J. Enthoven en Comp. kot ƒ36 ƒ1.25 tot ƒ6 Bloeijend. 457 41 1 1 Zeer goed. 5 Gebr. Horrix. Meubelfabrieken. kot 25 12 1 1 Gunstig. 11 3 H P. Mutters en Zoon. ir naar bekwaamheid. i Bloeijend, 150 7 M. L. Hermans en Comp. Rijtaigfabriek. 4 ets. per uur 1 bronzen Directeur R. A. W. Sluiter. Gunstig. 27 1 3 a 26 1 1 Vooruitgaande. 24 M. Vierling Jr. Hout- en marmerzagerij n 12 1 1 Gunstig. 23 H. H. van Gogh. Houtzaagmolen. ƒ14 5 1 1 Vooruitgaande. 30 1 n F. H. van Malsen. Machinaal timmeren. tot ƒ328 gezamen lijk.! 2 1 1 Zeer goed. 34 3 ;Gebr. Giunta d’Albani. 1 1 Wed. C. Blommendaal. >t 12 1 Vrij goed. 17 4 H. L. Smits. Boek- en courantdrukkerijen. 2 1 1 Niet achteruitgaan ie 18 3 IC. H. Susan Jr. n ƒ14 ƒ0.75 tot 2 1 2 1 Vrij goed. tt n 25 5 'j. A. de la Vieter. >t 16 ƒ0.50 tot ƒ7 1 2 1 Gunstig. 25 4 Gebr. Belinfante. 2l 21 1 1 1 1 1 1 1 1 ƒ1 't 143 gezamenlijk. 1 1 1 1 Naamlooze Vennootschap Ijzer gieterij de Prins van Oranje». boven 6 jaren. it 25 ets. r uur. beneden 16 jaren. 1 1 4 4 32 30 18 16 12 werktuigen of verbeteringen. Ijzergieterij, fabriek- vanstoom- en andere werktuigen. Mannen. 6 1 1 1 per stuk ƒ5-ƒlOl 1 1 1 1 1 1 6 1 1 321 Verbeterd stelsel v. waterverspreiding voor de marmer zagerij. 60 V erschillende werk-1 plaatsen verbeterd en nieuwe werk-1 tuigen ingevoerd. I 1 I; 1 250 j 100 10! 16 Niet opgegeven. Koper- en loodpletterijmetaal-' en ijzergieterij; lood- en zink- smelterij koper-raffinaderij werktuig-, patroon- en vuur- ateenfabriek. tot 150 per week' gezamenlijk. GETAL ARBEIDERS op 31 December 1872. 3 -2 Vrouwen. o g S g 2 I V-< T-( Vrouwen. c g' S g* 14 Machine tot het 8 schaven der kan- 4 ten van ijzeren I 2 j platen. 8 Zagerijen. een nieuwe snelpers met twee cylinders1 voor couranten. I ’s Rijks gieterij van geschut.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 386