ÏTÏI I u I I I 3 ts. -8.0 •b! -S S g O verbeteringen. -S 1 I niet opgegeven. ARBEIDSLOON PER WEEK. AARD NAMEN Mannen. DEK DEK werktuigen Toestand. Totaal FABRIEKEN. FABRIEKANTEN. of «o 25 7 32 1 tor 14 Niet vermeld. Boek- en courantdrukkerijen. 1 2 Niet opgegeven. 1 1 6 45 5 60 9 1 1 1 2 St idrukkerijeu. niet opgegeveu. Gunstig. 1 1 Brood- en meelfabriek. 77 Directeur F. W. van der Putten. tot 26. Overwerk, evenredig aan het Zie Hoofdstuk V. beschuitbakkerij 33 G. Lensvelt. 1 Gunstig. A aaoh- en bleekinrigting. 50 5 Directeur A. W. Heijnen. 1 Vooruitgaande. Smederij. H. Hotz. u 1 Niet opgegeven. Wasch- en badhuis. Vereeniging. 1 2 3 19 15 1 1 2 K iee<erbleekerijen. Niet opgegeven. 10 4 6 1 1 6 V oldoende. 3 3 1 1 5 [Tamelijk. Grutterijen. 4 4 11 1 4 V oldoende. Distilleerderij. J. F. Volgraff ƒ16 Gunstig. 1 2 6 Zie Hoofdstuk V. Fabriek. van chemicaliën. F. J. Moet. •f 1 Niet opgegeven. Machinale vischnettenbereiding. M. Parser en Comp. 1 1 2 Idem. Tabak- en sigarenfabriek. S. Couwenberg. 1 2 Idem. 1 3 I tot ƒ13 11 7 1 2 1 ƒ2 2 1 1 6 Gunstig. Karnmolen. A. van der Kroft en Zoon. geen. 1 1 1 V oldoende. F. W. C. Waldeck. •f 1 1 Niet opgegeveu. Zijde- en wollen verwerf. 8. 2 tot ƒ17 3 4 1 1 3 [Goed. 1' 1 1 I boven I 16 jaren. ƒ1 tot 40 beneden 16 jaren. 4[Een graanmolen. 2[ 6 1 tot 25 TackSturm. 4 1.- ƒ5 A ƒ6, 2 24 45 Idem. Bevredigend. 77 30 Fabnek van chocolade en werken. I 2 40 8 Vrouwen, g 2 tot 4 I’rood- en niet opgegeven. en Comp. .3 - I o 45 1 |C. A. van Reijn. 'T. C. B. ten Hagen. lAlgemeene Landsdrukkerij. Koninklijke Ned. Steendrukkerij (Directeur S. Lankhout). [Wed. E. Spanier en Zoon. Vrouwen, o s s g-S.ë.8 niet opgegeven. J.50tot/’8 tot f 12 I tot 8 •uiker-rNieuwerkerk. [W. N. Raaijmakers. GETAL ARBEIDERS op 31 December 1872. ---o I loon, bovendien per uur betaald. II tot 16 III A 280 1 .F. J. Leenen. ƒ1. Smeele. ,L. J. Wijsman. /g. C. Smeele. 2 24 l-> tot 13 naar ijver. Aantal I Andere ingevoerde g k' I'S fill IWil 1 (J. Mouton en Zonen. Mannen. CO CO 1 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 387