I 37 School. 600.— 300.— op 1 Januarij 1872 op 31 December 1872 gedurende het jaar opgenomen ontslagen overleden op 1 Januarij 1872 op 31 December 1872 gedurende het jaar opgenomen ontslagen overleden krankzinnigengesticht. idiotengesticht 12 8 3 80 87 24 8 9 36 16 12 46 47 6 7 3 2 19 19 2 2 7 8 o 2 13 15 6 4 41 41 11 3 8 22 22 9 1 8 in het Gemeentegasthuis 930.045 krankzinnigengesticht. - 114.55 idiotengesticht - 248.70 Voor het krankzinnigen-gesflcht bedroeg het aantal lijders op 1 Januarij. en op 31 December Het getal der gedurende het jaar ter ver pleging opgenomenen bedroeg waarvan ontslagen en overleden hebbende het totaal cijfer der verpleegdagen bedragen 48344. In de Idioten-inrigting bedroeg het getal verpleegden Geslicht. 126 134 De bezoldigingen van genees-, heel- en verloskundigen bedroegen in het Gemeentegasthuis. 2,562.50 krankzinnigengesticht. idiotengesticht Voor kosten van geneesmiddelen is aangewend: Meisjes. Totaal. Jongens. Beide Mannen. Vrouwen, geslachten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 43