43 overtredingen 1286 53 34 104 135 81 6 11 13 54 3 Het Algemeen Congres van het Internationaal Werk- lieden-Verbondalhier in de maand September 1872 ge houden heeft geen stoornis in de openbare orde veroor zaakt en wij zijn van oordeel dat door het Congres geen ongunstige indrukken bij den werkman zijn te weeg ge- bragt. De algemeene beweging onder de werklieden vond alhier in den regel zeer geringen bijval. Ook mogen wij niet onvermeld laten dat in den nacht van 13 op 14 December in het huis n°. 25 aan de Bogt van Guinea de bewoonster en haar dienstmaagd werden vermoord, welke dubbele moord gepaard ging met dief stal deze misdaad bragt onder de ingezetenen een paniek te weegdie aanleiding heeft gegeven tot verschillende geruchten van onveiligheidwaarvan verreweg het grootste gedeelte bleek onjuist te zijn. De maatregelendie hiervan evenwel het gevolg zijn gewordenzullen in het Verslag van 1873 worden medegedeeld. Wij ontvingen van den Hoofdcommissaris van politie verder de volgende statistieke opgavenwier opneming niet van belang ontbloot zal worden geacht Niet minder dan 2083 processen-verbaal werden opge maakt wegens misdadenwanbedrijven en waaronder ter zake van politie-overtredingen overtreding der wet op de maten en gewigten diefstal onder verzwarende omstandigheden enkelen diefstal mishandeling laster en hoon misbruik van vertrouwen opligting verwonding rebellie landlooperij

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 49