I I r I I 4. 5. I 10. I 12. 33. 42. 46. 48. 51. 72. 74. 79. 83. V i I Bk. 1. Iloordstuk I. BEVOLKING II. VERKIEZINGEN III. GEMEENTEBESTUUR r IV. GELDMIDDELEN n WERKEN GEMEENTE-EIGENDOMMEN EN 1NRIGTINGEN Via. MEDISCHE POLITIE. n VI//. GEMEENTE-POLITIE n VII. NATIONALE MILITIE EN SCHUTTERIJ. n VIII. KERKELIJKE ZAKEN. n IX. KUNSTEN EN WETEN- ONDERWIJS, n SCHAPPEN X. ARMWEZEN XI. LANDBOUW' EN VEETEELT. r> XII. HANDEL EN SCHEEP- N1JVERHEID, VAART XIII. IN VERBAND STAANDE INRIGTINGEN T> MET DE UITOEFENING VAN HANDEL EN ANDERE BEDRIJVEN ii

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 4