49 C. M. PauliI 50. Idem, - 100. Idem, - 1500, 21 pCt. Nat. Schuld. Voor godsdienstige doeleinden werden, krachtens mag- tiging, de onderstaaude makingen en schenkingen aan vaard {Diakenen der Ev. Luth. Gemeente. •Ned. Isr. Armbest. Vereeniging van den I H. Vine. v. Paulo. Idem, - 14,000 2.) pCt. Nat. Schuld Idem. (onder den last van vruchtgebruik). Vrouwe L. E. C. van Ingen, wed. Mr. Het bestuur der Ver- P. G. J. Hoog van ter Aar 250 j eeniging tot voort- durende ondersteu- ning der nagelaten I betrekkingen van verongelukte Sche- i venings. visschers. i Idem. P. van Heeswijkzijner nalatenschap J Diakenen der Ned. 3 met vruchtgebruik belaste legaten Herv. Gemeente, ter waarde van ƒ22,000) 2'. pCt. j - 6,000' Nat. - 3,750) Schuld. Idem, legaat onder den last van vrucht--R. C. Oude Mannen- gebruik van 22,0000 inschr. 20 en Vrouwenhuis. pCt. Nat. Schuld. Idem, legaat onder den last van vrucht-|R. C. Armen, gebruik (als voren). Idem, legaat onder den last van vrucht-Fonds van liefdadig- gebruik (als voren). heid van de R. C. I Armen. Idem, legaat onder den last van vrucht-R C. Weeshuis, gebruik van ƒ14,000. Idem, legaat onder den last van vrucht-|R. C. Armen, gebruik van de helft in een kapitaal! groot 12,000. Idem, legaat onder den last van vracht-IR. C. Armen, gebruik van f gedeelten in 10,000! Idem, J zijner nalatenschap, geschat!R. C. Armen, op ƒ30,000. Idem, - 200. 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 55