51 A. M. van Rozendaal, 250. HOOFDSTUK IX. 1 Openbare scholen. Het aantal scholen bestaat uit negen armenscholen drie scholen voor minvermogenden en twee scholen voor meer uitgebreid lager onderwijs. Het getal hoofdonderwijzershoofdonderwijzeressenhulp onderwijzers en hulponderwijzeressen mitsgaders kweeke- lingenis vermeld in den hierna volgenden staat Isr. weeshuis. Isr. Ziekenhuis. Kerkeraad der Rem. i Geref. Gemeente. geb. v. Vollen- Idem. Idem. Idem. Raad d. Vereeniging- van den H. Vine. 1 van Paulo. Idem. H. Davidson, ƒ3650 onder den last van Regenten van het vruchtgebruik. Idem, ƒ30,000. Wed. F. van Teutem, geb. van Lies- houdt500. Wed. R. P. Schadée, hoven, ƒ1000. M. Verniers van der Loeft, geb. Paulus JDiakenen der Ned. 1000 21 pCt. en 1000 21 pCt.j Herv. Gemeente, onder den last van vruchtgebruik. H. W. van Deventer, 7000. Mr. S. Schmolck, ƒ5000. P. H. van Heerdtƒ500. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. SCHOLEN VAN LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 57