I 1 I I II h il I S 52 1 i 1I ,i>£ Het getal armenscholen werdzoo als reeds uit het vorig Verslag bekend ismet één vermeerderd. Deze school, gevestigd in een locaal bij het Oranjeplein, werd 1 Mei 1872 geopend en aan het hoofd daarvan werd als onderwijzer geplaatst de Heer W. de Vletter, die om redenen van gezondheid verzocht had, van de school in de Lombardstraatwaaraan hij ruim anderhalf jaar werkzaam wasnaar deze nieuwe school overgeplaatst te worden. De Heer J. Schippers, tot dusver aan het hoofd der armenschool in de Keizerstraat te Scheveningenverving op zijn verzoek den Heer de Vletter, en na vergelijkend examen werd tot hoofdonderwijzer aan laatstgemelde school benoemd de Heer F. Gedikixg, uit Amsterdam, die zijne betrekking met 1 Mei 1872 aanvaardde. I I I AANDUIDING Aanmerkingen. DEK SCHOOL. I 1 2 1 1 Burgerscholen. Groote Markt Kerkplein Armenscholen. Lombardstraat Nieuwe Schoolstraat Kortenbosch Ammunitiehaven Zwarteweg Lepelstraat Oranjeplein Keizerstraat Badhuisstraat Scholen voor Minvermogenden. J ufvrouw- Idastraat Achterraamstraat 5 6 5 O. 2 5 3 4 Aan de Armenscholen en de scholen voor min vermogenden zijn voor het onderwijs in de hand werken werkzaam: 5 6 5 6 6 Totaal van elk geslacht. Verlengde Badhuisstr.11 5| 9 10 1 1 I 1 I l 1 1 61 1 6' V 6i 1 Gi ut 5 onderwijze» essen 1 kl. ,10 2 10 kweekelingen. 5 3 3 I 5 Aan de school bij het 2 Oranjeplein is tevens een onderwijzer voor de gymnastiek. 11 10 12 12 I 10 i 11 12 -11 11 1 1> 1 3 I 3 11 8 10

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 58