II 4 H Is I 'I 1W 57 1 j 2 I 1 I 8 4 11 I i 1 did 3 6 I 8| I -s AANDUIDING DEK SCHOOL. i 27 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 4 5 1 1 5 10 1 1 5 5 1 1 9 14 1 1 9 11 2 1 4 1 1 2 1 1 1 9 1 i 4 3 I 5 1 1 1 1 1 4 15 2 18 4 1 4 2 7 1 1 2 1 3 4 1 25 80 41 146 40 1 1 1 1 4 2 I 3 i 2 4 S S3* i! 4 24 12 3 9 j 12 1 2 1 1 i i 4 1 1 I 7 tn si s TOTAAL van elk geslacht. S o - - M. I V. 1 1 13 10 2 School in het Luthersche Weeshuis. I Israëlitisch R.-Cath. voor jongens. R.-Cath. voor meisjes. Burgerweeshuis van de Louisa-Stichting Armenschool der Vereeniging Vin- centius da Paulo Z O. Binnen- nencingel) R.-C. meisjesschool in de Hekkelaan De Chantabele Societeitsschool. I School der Vereeniging van den; H. AloysiusI Idiotenschooli School in de Nobelstraat, onder' beheer van bijzondere personeni School van het Departement ’s Gra-1 venhage der Maatschappij tot! Nut van ’t Algemeen I A rmenschool der V ereeniging Vin- centius da Paulo (Westeinde). Burgerschool dier Vereeniging School van de Vereeniging de i V oorzienigheid te Scheveningen. i Lees- en schrijfschool der Bijbel- vereenigingi School in het huis van Burgerij en Militaire Verzekering School van den heer van Vliet Jr.i voor jongens ld. v. d. heer A. van Byn, voor| jongens en meisjesI ld. v. d. heer J.-van Ham, voori meisjesI ld. v. d. heer B. Neuman, voor jongens en meisjes ld. v. d. heer W. F. AndriessenJ voor jongens en meisjes ld. v. d. heer P. G. Fortanier voor jongens en meisjes ld. v. d heer H. Eerdbeek, voor' jongens en meisjes L

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 63