HOOFDSTUK I. Bevolking. 852 813 4,919 9,462 91,120 49,976 1,665 92,785 geboorte 1,728 1,707 3,435 vestiging 2,007 2,120 4,127 Geheele ver meerdering 3,735 3,827 7,562 Vermindering gedurende het jaar door sterfte vertrek 1,134 1,129 2,263 1,749 1,885 3,634 Geheele ver mindering 2,883 3,014 5,897 Verschil tusschen de geheele Vermeerdering en geheele ver mindering Bevolking op 31 December 1872 41,996 50,789 waarvan de 8ste afdeeling (Sche- veningen) bedroeg4,543 Werkelijke bevolking op 31 December van het vorige jaar 41,144 Vermeerdering gedurende het jaar door; Beide geslacht. Vrouw, M.»n. Vrouw. LOOP DER BEVOLKING GEDURENDE HET JAAR.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 7