I* 74 behoeftigen in HOOFDSTUK XI. Landbouw en Veeteelt. Landbouw. Bijlage II bevat de statistieke opgave ten aanzien der: Banken van leening (n°. 1). Hulpbanken (n°. 2). Spaarbanken (n°. 3). Spaarkassen (n°. 4). Godshuizen (niet zijnde ziekenhuizen of geneeskundige gestichten voor krankzinnigen (nn. 6 en 7). Ziekenhuizen (n°. 8). Instellingen tot werkverschaffing aan daartoe ingerigte werkplaatsen (n°. 9). Over het algemeen was de toestand van den landbouw in 1872 niet ongunstig. De wei- en hooilanden leverden een voldoend grasgewas op, al was men door den Imogen waterstand in het najaar verpligt, het land vroeger dan gewoonlijk te ontruimen; de bouwlanden leden daaren tegen veel nadeel door de muizen en gaven dien ten gevolge doorgaans slechts een middelmatig gewas. Volgens de opgave van het bestuur der Hollandsche Maatschappij van LandbouwAfdeeling ’s Gravenhage en omstrekenwas de koop- en huurwaarde van landerijen alhier nog steeds klimmende. In den regel bedroeg de waarde der landerijen: INSTELLINGEN TER VOORKOMING VAN ARMOEDE DOOR OF VAN WEGE DE GEMEENTE BEHEERD. I I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 80