I 79 HOOFDSTUK XII. I. Kamer Koophandel en Fabrieken. Wij laten hier volgen een opgave van de periodieke aftreding van de helft der leden: 206 varkens. 2300 hoenders 20 kalkoenen. 208 eenden. 14 zwanen. 30 faizanten. 26 ganzen. Bijenteelt heeft in onze gemeente niet plaats. De gewone opgave der middenprijzen van de veld- en tuinvruchten, het ooft, het vee, de boter, Je kaas, het hout en de schors is, even als die van de ter markt ge- bragte hoeveelheden, opgenomen in bijlage LL. a IVyverheid, Handel en Scheepvaart. VAN NAMEN GEHEEL Aanmerkingen. AANTAL DER eerste tweede BENOEMDE LEDEN. KIEZERS. stemming, stemming. herkozen. 200 P. Varkevisser Fzn. id. W. Hoven. 200 264 gekozen. J. S. Noordendorp. J. F. Mansvelt Beek. herkozen. I HET GETAL KIEZERS OPGEKOMEN BIJ DE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 85