83 d. In- Hieromtrent valt voor deze Gemeente niets op te merken. Scheepsbouw. e. f. HOOFDSTUK XIII. Middelen van vervoer te water. a. Zie het verslag der Kamer van koophandel en fabrie ken, Hoofdstuk IV lett. b. en uitklaringen. Reederijen, compacten, schippersgilden en z eemanscollegiën. Het aantal werven te Scheveningen bedraagt drie, van welke in 1872 niet minder dan 18 nieuwe schepen werden afgeleverd. Eenige schepen waren op het einde van dat jaar nog in aanbouw. Het is verder niet onbelangrijk, uit het verslag der Kamer van koophandel, Hoofdstuk III, te zien, hoe de verschil lende werkplaatsen, die tot de visscherij in betrekking staan, zich uitbreiden door de toeneming der visschers- vloot, terwijl het overigens aanbeveling verdient, daarin kennis te nemen van de berigten der Kamer omtrent bok- kingrookerijen en daarmede verwante bedrijven. Omtrent de stoombooten en schuitendienstenalsmede ten aanzien der verleende of ingetrokken concessiën voor middelen van vervoer te watergeeft de Kamer van koop handel en fabrieken verslag in Hoofdstuk IX van bijlage MM. Ten einde niet in herhaling te treden, verwijzen wij ook Inrigtingen in verband staande met de uitoefening van handel en andere bedrijven. Werven en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 89