85 Nederlandsche Bank (Agentschap der) c. d. Broodzetting. 22 21 22 cents 11 IO5 IO5 IO5 13 12s 12s 12s 17 cents. 16 15 16 cents. Zie Hoofdstuk VIII van bijlage MM. In hoofdstuk VI en VII van het verslag der Kamer van koophandel en fabrieken worden eenige wetenswaardige bijzonderheden vermeld omtrent den geld- en effectenhandel en het assurantiewezen alhier, terwijl Hoofdstuk X, handelende over de inrigtingen in verband met handel en nijverheid, verslag geeft van de volgende alhier gevestigde Maat schappijen Billiton-Maatschappij. Nederlandsche Indische Spoorwegmaatschappij. Stoomvaartmaatschappij. Algemeene Nederlandsche gazverlichting- en verveening- maatschappij. Voor onze gemeente heeft geen broodzetting plaats en proefbakkerijen werden niet noodzakelijk geacht, omdat de brood- en meelfabriek alhier naar onze overtuiging de prijzen van het brood in billijkheid regelt. Die prijzen waren doorgaans niet hoog en bedroegen: 3 20 Maart 1 Junij Omtrent de brood- en meelfabriek ontvingen wij de vol gende statistieke opgaven: Zij werkte met 10 ovens, 7 kneedmachines, 1 scheeps- beschuitmachine en 2 stoomwerktuigeneen van 65 en een van 8 paardenkrachten. 1 Januarij 23 cents, n r> n r> r> n wit. n n n TARWEBROOD. ongebuild. ROGGEBROOD. zoet. gebuild. n r> n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 91