86 43,335 kilo. waarvan werd verkregen. ’295,884 kilo. in den winkel. 281 stuks. 687 stuks. De aflevering bedroeg 3,688,666 kilogrammen van de verschillende broodsoortenbenevens de bloem in balen en pakjes. Behalve het kantoorpersoneel waren in de fabriek 77 personen boven de 20 jaren werkzaam, wier gemiddeld weekloon per hoofd ongeveer 11 bedroeg. De fabriek heeft 40 depothouders, waaronder één te Voorburg. Ook van het bestuur der ’s Gravenhaagsche vleeschbouwerij ontvingen wij welwillend de opgaven, die wij hier laten volgen: In 1872 zijn geslagt 1180 stuks. van de knechts was van 7,316 kilo. Aan het personeel (21 personen) werd als bezoldiging betaald f 12,190. Het vaste wekelijksch loon 10 tot 16 gulden. De gemiddelde prijs was voor het Rund met been, rundlappen, gehakt ƒ1.10 per kilo. Rund zonder been-1.25 rekening. Biefstuk (rund)-1.30 op reke- (Kalfsvleesch-1.20 ning en inlappen. -1.30 denwinkelj biefstuk-1.35 ^Rund met been, rundlappen, gehakt - 0.95 j zonder been-1.10 biefstuk-1.30 Omzet. Winkeldebiet ƒ103589.64. Onkosten 24306.47 Huiden, vellen, vachten 24629.13. Accijns. 22195.50 Afval3473.54. Vee gekocht ƒ310403.40 Rekening debiet f 222495.57 r T) T} n n n Schapen. Kalveren. Runderen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 92