i l l i i i i I s 1 1 ie j I i I I I I I i l J I I s I 21. i 1 I I <1 l\^ >1^1 15. «ia! Is i t 1 iü J«l! i I I s I i I 1 I I i Ilïi! 11 I 4 i 1 o I I’ I i J3I i 1 j •H -s I- 5 I gs? 1 m siii I p.-? gesso If H Bijlage A. de Gemeente ’s Ghavenhage, in het jaar 1872. •11.3 - 2 I IffeO g a J3 g a 3 O g H 29.1 2 g s s s s g 3 I 2 3 g g 2 39 17 501 go! 2 I 7 i G I 31. 2 I den maandelijkschen loop der Bevollciitt/ in •■Hij:' hjili sHo I 2 STAAT van 1 SS S SI» ^>5 g ^3 Bis -Slip’s idilM i?5 I STERFTE. VERANDERINGEN GEBORENEN. LEVENLOOS TWEELINGEN. SCHEIDINGEN HUWELIJKEN ECHT- VAN (De levenloos aangegevenen niet mede begrepen.) A A N G E G E V E N E N. levenloos aangegevenen.) VAN TUSSCHEN SCHEIDINGEN. WOONPLAATS. TAFEL EN BED. WETTIG. ONECHT. WITTIG WETTIG MAANDEN. onge- AANMERK1NGEN. EN WETTIG. WETTIG. ONECHT. EN Totaal. EN Levend Levend HUWDEN. HUWDEN. ONECHT. ONECHT. geboren. geboren. 1. 5. 3. 9. 1G. 17. 20. 22. 23. 24. 25. 33. 3G. 32. 37. 38. 39. 40. 42. 41. 43. 45. 4G. 48. 49. 50. 57. 58. Gl. G3. G4. 2 1 2 2 4 1 3 1 2 1 4 o 1 2 1 13 13 1728,1707 Totaal. 1568 1559 17 6G 20 2 53 80 70 37 31 4 37 41 33 753 722 199 102] 200]1130]1121 275 24 10 110G 1111 28 18 1134 1129 1964 2078 1710 93 34 807 11 1 5 S435 26 3127 303 3430 31 119 37 35 68 1.56 2 4 37 74 2251 474 302 34 2217 46 2263 4042 3540 807 11 6 Jn Januarij Weduwe Gezamenlijk 1 1 2 1 2 zz H H ZZ o zz n Gezamenlijk Verschil in meer 140 156 1 1 o 2 1 1 4 1 1 2 1 1 2 4 5 Levenloos aan- gegeven. 1 1 2 4 7 1 4 1 2 Getal kinderen der echtge- nooten. 1 1 2 1 1 2 1 Getal kinderen der echtge not) ten. 8 87 143 112 114 2 6. 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 4 2 *2 2 3 4 2 7 2 2 7 2 I 2 1 5 131 47 154 135 155 1581 181 16G| 165 130] 122 138! 126 130 140 142! 144 135 1:<8] 1G2 155 129 124 142] 124: 140 6 8 122 135 112 1G3 243 226 197 133 162 157 241 187 101 117 127 172 233 148 153 141 120 149 138 111 Mannen. 41144 Vrouwen. 49976 Totaal. 91120 8. 82 81 77 44. cS 47. 4. 10. 88 108: 100 98 99 86. Totaal. 3435 4042 85 _7562_ ~2263~ 3540 94 5897~ 121 148 158 116 129 113 131 123 150 117 129 124 18. A 60. 1 1 2 2 1 3 o 2 o 3 1 •87 85 95 85 93 79 117 136 115 81 85 76 125 105 111 196 257 156 151 157 111 180 150 131 52. 28. 2 59. 3 2. 85 8.5 93 80 89 75 114 135 112 81 81 76 87 10G 100 98 99 85 104 99 99 75 71 88 51. 49 27 18 40 118 64 72 os: 41 55] 601 29 cn S bC g CO 2 O 55. 60 38 2o 48 150 80 85 90 50 71 77 33 'i- 56. 1 3 2 3 6 5 5 o 3 1 2 1 4 8 6 6 7 1 2 5 5 10 8 8 5 2 4 3 2 2 25 26 27 1 31 22] 151 21! 22: 21' 241 18 231 991 99 76 72 88 118 141 111 173 252 176 168 162 129 162 219 153 53. 54. 3 2 4 3 2 4 4 1 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 1 3 4 6 3 3 1 1 1 3 4 3 1 u 1 8 5 7 11 6 6 14 8 12; 9 9 3 I 4 3 3 1 1 2 5 4 4 3 1 3 II. 19. 5 2 4 3 2 o Mannen. 1728 1964 43 3735 1134~~ 1710 2883“ Vrouwen. 1707 2078 42 3827 ÏÏ29 1830 55 ~~30Ï4 813 50789 Mannen. 2306 1665 92785 Vrouwen. 0X£CHT. 35 852 41996 3 I 1 1611 142 1729 1701 I I 21 25 17 16 19 het afgeloopen jaar 1871. J van de bevolking van het jaar 1872. 1‘ 18| 22 22: 17 20 13 14 11 13 15 34. 35. 65! 61: 63 56 72 75! 751 46 44; 55: April Augustus September zz - November December 1 1 2 I 1 1 1 1 1 4 1 1 Levenloos aan gegeven. Totaal der beide geslachten. 132 157 166 130 141 128 138 132 164 129 142 142 6 4 I 4 1 10 4 10 4 6 5 8 6 8 9 9 4 3 4 3 2 3 2 1 2 3 5 5 6 4 4 3 9 2 5 9 •4 2 5 4 6 I gesch. Vrcmv oud 32 jarcn. Weduwe 45 41 46 52 42 20 31 46 5 7 3 3 19 9 6 13 4 11 12 1 B 12 19 26. 27. g 62. 4 2 I 4 3 i 2 3 1 2 3 Bevolking op 31 December van 1 Berekening 15 13 14 15 10 12 14 15 16 13 14 10 154 155 179; 164 122 125 140 WETTIG (Begrepen onder de geborenen en Weldadigheid enz. Totaal der Geborenen (kol. 12 en 13) PersJn™ die zich gevestigd hebben in de Gemeente (kol. 49 en 50)' Ambtshalve ingeschreven1 Januarij Februarij Maart April. Mei Junij Julij Totaal der Sterfte (kol. 47 en 48) - Personen die de Gemeente verlaten hebben (kol. 51 en 52) Ambtshalve afgeschreven In Julij is overleden één gescheiden vrouw oud 79 jaar. 55 52 64 44' 60 57Ï 901 102 84 4G 54 45 In Januarij is overleden één gescheiden man oud 65 jaar, en één gescheiden vrouw oud 37 jaar. In February is overleden één gescheiden man oud 74 jaar. 11 9 8 14 12 15 7 9 144 14 12 13| 126] 18] 124] E£| ub; - 7 -* 1# g 82 -•2 3 -• ai 5 U 2-= IP is gehuwd een geseb. Echtg. Weduwenaar gesch. Echtg. Jongman gesch. Echtg. ONECHT. eene Weduwe gesch. Vrouw Jongedochter gesch. Vrouw ff eduwe Jongedochter z. •2° aq g 88 85 9G 82] 93 78 16: 117 108’ li; 138 10] 113 19 15 18 Weduwenaar ond 38 jaren met 37 - 44 - 49 - 45 57 28 30 56 - o5 1 1 1 - 1 (d S A2.1 13. 14. 139 142 165 149 112 113 126 Augustus .129 September 124 October. November December. 30. 641! 39 I Bevolking op 31 December van het loopende jaar 1872 Hieronder begrepen: Behoorende tot de Landmagt f f Zeemagt, met inbegrip van het Korps Mariniers Gevangenen Krankzinnigen Bestedelingen en bedelaars in de Koloniën der Maatschappij van (Hieronder begrepen die van personen, die hunne woonplaats niet hebben in de Gemeente.) 88 107 I 102 99 100 86 105 103 101 75 74 89 ■s^Sgo- g eo 0 1475

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 95