I 1216 1191 1“ I I 8 Bijlage C. i Ongehuwd. Gehuwd. Totaal Aanmerkingen. MAANDEN. M. V. V. M. Januarij 98 8 21 92 25 65 17 Februari] 25 89 -56 18 7 116 26 Maart. 5 103 106 71 22 17 92 104 16 April 54 22 7 97 106 70 64 17 19 Mei 84 17 13 87 Junij 63 15 20 16 Julij. - 110 80 13 110 11 104 Augustus 80 i 10 104 14 September 90' 19 86 11 October 18 90 15 80 November 18 96 December. 23 839 102 200 275 Totaal 792 122 146 9l 9 67 66 57 95i‘) 74| 2! 22 Weduwen staat. 13 15 119 90 56 52 63 86 199 21 24 6, 14 12! 27 31 22 Hieronder één gescheiden. Hieronder één ge-cheidene Hieronder één gescheidene. Hieronder één gescherdene. 54 631 6 STAAT van de Overledenen te ’s Gravenhage in het jaar 1872, met inbegrip der levenloos aan- gegevenen, verdeeld over de verschillende maanden van het jaar en naar den Burgerlijken Staat. I M. V. j M. 54 73

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 99